top of page

Allemansrätten

Allemansrätten är en sedvänja sedan många hundra år och gav en person rätt att färdas från en plats till en annan, till fots, till häst eller med båt, över andra personers land eller vatten.
 

Under färden fick man övernatta, en natt på en plats, göra upp en eld och då endast använda kvistar som låg på marken. Man fick även plocka vilda bär och svampar till sin måltid.
 

Denna unika rätt finns kvar än idag och det är detta som gör att vi fritt kan röra oss ute i vår underbara natur. Men denna rätt innebär också skyldigheter för alla som vistas ute i naturen. Du måste visa hänsyn mot alla som bor eller vistas ute samtidigt, mot alla djur, levande växter och träd. Detta är särskilt viktigt under våren och försommaren, då alla djur har ungar.
 

Allemansrätten kan sammanfattas genom några få ord. "Se, men inte synas, höra, men ej bli hörd och lämna inga spår efter dig". Följer du denna enkla regel, kommer du inte i konflikt med varken djur, natur eller människor.

Fördjupning

Vad som är tillåtet

- Du får färdas över annans land och vatten, till fots eller med båt.

- Du får tillfälligt passera en stängd grind, till ett fält eller en äng, om du stänger den efter dig.

- Du får sätta upp ett tält, en natt på en plats, om du inte stör någon. Skall du tälta flera nätter, skall du ha markägarens tillstånd.

- Du får gå iland, förtöja en båt, flotte eller liknande, men inte i närheten av hus eller sommarstuga.

- Du får göra upp en liten eld, om det inte är eldningsförbud och om det inte finns risk för att elden sprider sig. Till din eld får du endast ta kvistar och ris som ligger på marken. Det är din skyldighet att ta reda på om det råder eldningsförbud, du är också ansvarig för att elden blir ordentligt släckt.

- Du får plocka vilda bär, svamp och blommor. Vissa växter är fridlysta och får inte plockas, det är din skyldighet att ta reda på vilka dom är.

- Du får i allmänhet fiska, men det krävs i regel fiskekort för detta. Det är din skyldighet att ta reda på bestämmelser som gäller.

 

Vad som inte är tillåtet

- Du får inte skada växande gröda, skogsplantering, hugga ner eller skada träd och buskar.

- Du får inte passera eller vistas på annans tomt. Tomten behöver inte vara inhägnad, utan är det området som är närmast ett hus eller sommarstuga. Detta gäller även om ingen person finns där för tillfället.

- Du får inte lämna grindar öppna så boskap kommer ut.

- Du får inte ta ved som är sågad och huggen och finns liggande på marken. Det är troligen markägaren som gjort iordning detta för eget behov.

- Du får inte slå upp tält i närheten av hus eller sommarstugor utan tillstånd, oavsett om det för tillfället inte bor någon där.

- Du får inte tälta flera dygn på samma ställe, då krävs markägarens tillstånd. För grupper krävs alltid markägarens tillstånd, om man tältar.

- Du får inte gå iland vid någons brygga eller strand, framför hus eller sommarstuga, oavsett om där finns någon person för tillfället.

- Du får inte gå iland där det finns skyltat förbud mot landstigning, beroende på fågelskydd eller liknande.

- Du får inte göra upp eld direkt på en klippa, den spricker sönder och skadan finns kvar för alltid.

- Du får inte plocka bär, svamp eller annat, på annans tomt eller i trädgårdar. Plocka aldrig i närheten av hus eller sommarstugor, det kan vara odlat och det anses då som stöld.

- Du får inte jaga några djur. Det är heller inte tillåtet att ta fågelbon eller fågelägg.

- Du får inte lämna något skräp kvar i naturen, det är straffbart. Allt avfall måste du ta med. Lämnar du en soppåse kvar, river vilda djur sönder den direkt och allt blir utspritt på marken. Glasburkar och plast, kan skada både människor och djur. Det händer samma sak om du gräver ner skräpet, det är också förbjudet. Vad som alltid måste grävas ned är vad som blir kvar efter ditt toalettbesök, även toalettpapper. Du skall därför alltid ha med en spade för detta.

Grupper

Allemansrätten gäller inte för en grupp av personer. Detta gör att grupper som vill vistas ute i naturen, måste vara mycket hänsynsfulla. Tänk på att en grupp alltid både syns och hörs mycket mera, än några enstaka personer.
För att övernatta med en grupp, krävs i regel markägarens tillstånd och man måste vara mycket noga med valet av övernattningsplats så att man inte stör någon eller att marken skadas på något sätt.

Motorfordon

Allemansrätten gäller inte för något motorfordon. Detta innefattar bilar, motorcyklar, mopeder, husvagnar, husbilar.
Detta innebär att man inte kan hävda allemansrätten, när man stannar och övernattar med en husbil eller husvagn.
Det är också förbjudet att köra av vägen och ut i terrängen, med något motorfordon. Detta måste man tänka på, när man skall fram till en sjö och lasta av kanoter, båtar m m.

bottom of page